​Beskyttelse af personlige oplysninger

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

OP VVS er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

OP VVS ApS

Værkstedsvej 1

4230 Skælskør

CVR: 31173809

Dataansvarlig. Laila H. Topholm tlf. 40186098 laila@opvvs.dk

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”),

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger kan deles inden for OP VVS samt med vores samarbejdspartner, så som kloarkservice, tømrer, murer så frem dette er nødvendigt for at kunne betjene /servicer dig.

Personlige oplysninger, som videregives til samarbejdspartnere, anvendes kun til at betjene/service dig efter aftale med dig.

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring.

Hvilken oplysninger har vi på dig?

Privatperson: navn, adresse, telefonnummer, e-mail,

Firma: firmanavn, kontaktperson, CVR nummer, EAN-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder?

Retten til adgang:

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt OP VVS, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at overføre data:

Når OP VVS anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

Retten til at korrigere data:

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige

  • ​Retten til at slette data:

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som OP VVS benytter, undtagen i følgende situationer:

  • Du har en åben sag, som endnu ikke er afsluttet eller kun delvis afsluttet.
  • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger hensyn til bogføringsreglerne.
  • Du har et økonomisk mellemværende med OP VVS.

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på OP VVS retmæssige interesser. OP VVS fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Retten til begrænset anvendelse:

Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos OP VVS under følgende

omstændigheder:

  • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på OP VVS retmæssige interesser, skal OP VVS begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
  • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal OP VVS begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
  • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
  • Hvis OP VVS ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.​

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:

Hvis du mener, at OP VVS behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte OP VVS på e-mail laila@opvvs.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.​

Modtag et uforpligtende tilbud​

Ønsker I et tilbud på en konkret opgave, kommer vi gerne forbi for at se på forholdene og for at give inspiration til, hvordan opgaven løses bedst muligt både funktionelt og æstetisk.

Vi kører dagligt i Slagelse, Skælskør, Korsør, Ringsted, Sorø og størstedelen af Sjælland.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Følg OP VVS på Facebook

Følg os Facebook og få større indblik i vores hverdag.​

Om OP VVS ApS

OP VVS ApS løser alle former for opgaver inden for vvs-faget.​

Vi er medlem af:

Vi samarbejder med:

​Kontakt information

OP VVS ApS

Værkstedsvej 1
4230 Skælskør

CVR: 31173809

Telefon: 58 19 60 68

E-mail: opvvs@opvvs.dk