Tekniq Garanti

Som medlem af TEKNIQ giver vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde vi udfører. TEKNIQ har nemlig etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning for VVS-arbejder.​

Garantiordningen har til formål at sikre, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde en kendelse. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører.

​Garantiordningen gælder kun for arbejder, der er udført af medlemmer af Dansk VVS. OP VVS er stolt medlem af både Dansk VVS og Tekniq og vores kunder kan derfor nyde ekstra sikkerhed i samarbejdet.

​Dækker udgifter op til 150.000 kr.

Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 150.000,00 inkl. moms.

Hvis forbrugeren får medhold i en klage, der er indbragt for Ankenævnet for Tekniske Installationer, indtræder TEKNIQs Garantiordning.

​Hvad kan man klage over?

En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt for VVS-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper som f.eks. time- og materialepriser.

​Læs mere www.tekniq.dk og www.el-vvs-anke.dk.​

VE-godkendte installatører

Som et ekstra lag sikkerhed, er OP VVS medarbejdere VE-installatør godkendte.

VE-Godkendelsesordningen er en dansk ordning, der omfatter installatører og montører af små vedvarende energi-anlæg som varmepumper, solceller, solvarme og biomassefyr. Ordningen administreres af Energistyrelsen og kræver bl.a., at virksomheden har særligt uddannede medarbejdere og et kvalitetsledelsessystem. Der er en række fordele forbundet med VE-godkendte intallatører. Du kan læse mere her

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram